Nasihat pembiayaan

Kelayakan Pembiayaan

Sebelum anda mencari hartanah pilihan, ada baiknya jika anda mengetahui seberapa banyak yang anda mampu dengan mengira kapasiti pinjaman anda. Terdapat 3 perkara yang ingin anda perhatikan, iaitu DSR, CCRIS dan CTOS.

Debt Service Ratio

Ini adalah kaedah peratusan yang digunakan oleh pihak bank untuk mengira sama ada anda mampu untuk membayar pinjaman yang anda laksanakan. Ia pada dasarnya dikira mengikut komitmen bulanan anda (seperti yang dinyatakan dalam rekod CCRIS) dan dibahagi dengan pendapatan bersih bulanan anda. Semakin rendah DSR anda, semakin tinggi kelayakan dan peluang untuk kelulusan pinjaman.
Semak DSR

CCRIS

CTOS adalah syarikat swasta dan salah satu Credit Reporting Agency (CRA) terkemuka di Malaysia di bawah Akta Pelaporan Kredit 2010. Mereka menyediakan pelaporan kredit yang juga banyak digunakan oleh institusi kewangan untuk menentukan kelayakan kredit pemohon selain dari CCRIS. Biasanya institusi kewangan menggunakan lebih daripada satu laporan kredit untuk menentukan kesihatan kredit pemohon dan CTOS digunakan secara meluas di Malaysia. CTOS menghasilkan Laporan Asas MyCTOS dan Laporan Skor MyCTOS. Mereka memperoleh maklumat mereka dari pelbagai sumber awam seperti:
 • Bank
 • Insurans
 • Pembangunan Institusi Kewangan
 • Penerbit Instrumen Pembayaran
 • Syarikat Penyewaan Kredit
 • Agensi-agensi kerajaan
 • Syarikat utiliti swasta

CTOS

CTOS adalah syarikat swasta dan salah satu Credit Reporting Agency (CRA) terkemuka di Malaysia di bawah Akta Pelaporan Kredit 2010. Mereka menyediakan pelaporan kredit yang juga banyak digunakan oleh institusi kewangan untuk menentukan kelayakan kredit pemohon selain dari CCRIS. Biasanya institusi kewangan menggunakan lebih daripada satu laporan kredit untuk menentukan kesihatan kredit pemohon dan CTOS digunakan secara meluas di Malaysia. CTOS menghasilkan Laporan Asas MyCTOS dan Laporan Skor MyCTOS. Mereka memperoleh maklumat mereka dari pelbagai sumber awam seperti:
 • Jabatan Pendaftaran Negara
 • Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia
 • Jabatan Insolvensi Malaysia
 • Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
 • Penerbitan prosiding undang-undang dan pemberitahuan di surat khabar dan warta kerajaan
 • Rekod litigasi